Prijavnica za virtualno predavanje

Navodilo za predavatelje: Prijavo udeležbe in teme s povzetkom predavanja (v predpisani obliki) in podatki o avtorju ter ko-avtorjih pričakujemo najkasneje do 31.05.2023 in dostavo celotnega predavanja (v obliki PPT ali celega članka) do 25.07.2023 na e-mail naslov: drustvo.livarjev@siol.net. Natančna navodila za predavatelje so na voljo na spletni strani www.drustvo-livarjev.si.

Tisti predavatelji, ki želijo objavo svojega predavanja v naši strokovni reviji Livarski vestnik, naj do 30.09.2023 pošljejo svoje predavanje v obliki članka na naslov: drustvo.livarjev@siol.net (glej »Navodila za predavatelje« na www.drustvo-livarjev.si).

POMEMBNO: Cena udeležbe prvega avtorja znaša 160 EUR (vključen DDV).

»POMEMBNO OBVESTILO: V primeru odpovedi udeležbe do 30 dni pred dogodkom, prijavljeni krije 20% kotizacije, do 14 dni pred dogodkom 50% kotizacije, do 8 dni pred dogodkom 80% kotizacije in v primeru odpovedi v zadnjih sedmih dneh pred dogodkom, 100% kotizacije.«
»POMEMBNO OBVESTILO: Neplačilo predračuna in/ali neudeležba na dogodku ne pomeni avtomatske odjave z dogodka. Zato obveznost plačila kotizacije preneha edino v primeru, če je naročilo preklicano do datuma veljavnosti predračuna.
Imate težave pri izpolnjevanju? Morda si lahko pomagate z navodili. POVEZAVA ZA DOSTOP DO NAVODIL