Prijavnica za študentsko predavanje

Navodilo za predavatelje: Prijavo udeležbe in teme predavanja s podatki o avtorju in koavtorjih pričakujemo do najkasneje 30.4.2019, povzetek predavanja do 15.5.2019 in dostavo celotnega predavanja do 30.6.2019. Predavanja, ki jih bodo predavatelji prilagodili na obseg največ 8-10 strani (Times New Roman, font 12) skupaj s tabelami, bodo objavljena v letu 2019 oziroma 2020 v Livarskem vestniku. Kotizacija za študentsko predavanje znaša 80 EUR.
»POMEMBNO OBVESTILO: V primeru odpovedi udeležbe do 30 dni pred dogodkom, prijavljeni krije 20% kotizacije, do 14 dni pred dogodkom 50% kotizacije, do 8 dni pred dogodkom 80% kotizacije in v primeru odpovedi v zadnjih sedmih dneh pred dogodkom, 100% kotizacije.«
Imate težave pri izpolnjevanju? Morda si lahko pomagate z navodili. POVEZAVA ZA DOSTOP DO NAVODIL
Ta prijavnica je namenjena doktorskih študentom in mladim raziskovalcem.
Možna je udeležba samo enega koavtorja po isti ceni kot za predavatelja. Udeležba se evidentira pri tipu vstopnice za študente in mlade raziskovalce, v skupni količini dveh udeležencev.