Prijavnica za študentsko predavanje

Navodilo za predavatelje: Prijavo udeležbe in teme predavanja s podatki o avtorju in koavtorjih pričakujemo do najkasneje 30.4.2019, povzetek predavanja do 15.5.2019 in dostavo celotnega predavanja do 30.6.2019. Predavanja, ki jih bodo predavatelji prilagodili na obseg največ 8-10 strani (Times New Roman, font 12) skupaj s tabelami, bodo objavljena v letu 2019 oziroma 2020 v Livarskem vestniku. Kotizacija za študentsko predavanje znaša 80 EUR.
»POMEMBNO OBVESTILO: V primeru odpovedi udeležbe do 30 dni pred dogodkom, prijavljeni krije 20% kotizacije, do 14 dni pred dogodkom 50% kotizacije, do 8 dni pred dogodkom 80% kotizacije in v primeru odpovedi v zadnjih sedmih dneh pred dogodkom, 100% kotizacije.«
Imate težave pri izpolnjevanju? Morda si lahko pomagate z navodili. POVEZAVA ZA DOSTOP DO NAVODIL
Ta prijavnica je namenjena doktorskih študentom in mladim raziskovalcem.