Prijavnica za predavatelje

Navodilo za predavatelje: Prijavo udeležbe in teme s povzetkom predavanja in podatki o avtorju in koavtorjih pričakujemo najkasneje do 20.5.2019 in dostavo celotnega predavanja do 30.6.2019. Predavanja, ki jih bodo predavatelji prilagodili na obseg največ 8-10 strani (Times New Roman, font 12) skupaj s tabelami, bodo objavljena v letu 2019 oziroma 2020 v Livarskem vestniku. Kotizacija za prvega avtorja znaša 200 EUR (prijava in plačilo do 30.4.2019) oziroma 280 EUR (prijava in plačilo po 30.4.2019). Ostali soavtorji plačajo polno kotizacijo 180 EUR.«
»POMEMBNO OBVESTILO: V primeru odpovedi udeležbe do 30 dni pred dogodkom, prijavljeni krije 20% kotizacije, do 14 dni pred dogodkom 50% kotizacije, do 8 dni pred dogodkom 80% kotizacije in v primeru odpovedi v zadnjih sedmih dneh pred dogodkom, 100% kotizacije.«
Imate težave pri izpolnjevanju? Morda si lahko pomagate z navodili. POVEZAVA ZA DOSTOP DO NAVODIL