Prijavnica za predavatelje

Navodilo za predavatelje: Prijavo udeležbe in teme s povzetkom predavanja in podatki o avtorju in koavtorjih pričakujemo najkasneje do 30.4.2020 in dostavo celotnega predavanja do 30.6.2020 na e-mail naslov: drustvo.livarjev@siol.net. Predloga za izdelavo povzetka je na voljo na spletni strani www.drustvo-livarjev.si. Predavanja, ki jih bodo predavatelji prilagodili na obseg največ 8-10 strani (Times New Roman, font 12) skupaj s tabelami, bodo objavljena v letu 2021 v Livarskem vestniku. Kotizacija za prvega avtorja znaša 150 EUR. Ostali soavtorji plačajo kotizacijo v višini 90 EUR.
»POMEMBNO OBVESTILO: V primeru odpovedi udeležbe do 30 dni pred dogodkom, prijavljeni krije 20% kotizacije, do 14 dni pred dogodkom 50% kotizacije, do 8 dni pred dogodkom 80% kotizacije in v primeru odpovedi v zadnjih sedmih dneh pred dogodkom, 100% kotizacije.«
Imate težave pri izpolnjevanju? Morda si lahko pomagate z navodili. POVEZAVA ZA DOSTOP DO NAVODIL


[recaptcha]