Prijavnice

PRIJAVNICA ZA PREDSTAVNIKE WFO IN DELEGATE IZ DRŽAV ČLANIC WFO

PRIJAVNICA ZA PREDAVATELJE

PRIJAVNICA ZA ŠTUDENTSKO PREDAVANJE

PRIJAVNICA ZA RAZSTAVLJAVCE IN SPONZORJE

PRIJAVNICA ZA UDELEŽENCE IN SPREMLJEVALCE

PRIJAVNICA ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

PRIJAVNICA ZA SPREMLJEVALCE